You are here

Home | Rate our service

Bemarker Evaluering Vorm - Liezl Bothma

Ons is gedrewe en toegewyd om ’n hoë standaard diens aan ons kliënte te lewer en om hierdie rede het ons dit goedgedink om ’n opname te doen vir gehaltebeheer.  Dit is ons oogmerk om te evalueer of kliënte regverdig en billik hanteer word, asook om enige klagtes aan te spreek. Graag wil ons u vra om die onderstaande vraelys te voltooi. Vul ook asb. u ID nommer in om ons daartoe in staat te stel om u terugvoering te koppel aan u naam. Neem ook kennis dat alle antwoorde en inligitng wat u voorsien streng vertroulik sal bly.

Ken u enige iemand wat ook kan baat by ons dienste? Gee asb. vir ons verwysings. Indien u vir ons 'n verwysing gee, staan u kans om 'n lekker prys te wen aan die einde van die maand. Met elke ekstra verwysing raak u kans groter om te wen. As u meer as een verwysing wil gee, kliek op "Add Another Item"